Currently browsing category
Barbar Junior, Page 3

RP 5 = Radosť z pohybu

V pondelok, 21.8.2017, sme naplno odštartovali už piaty ročník Raketových prázdnin, tento krát v prevažnom zastúpení chlapcov od 6-13 rokov.  Rôzne súťaže, hry, cvičenia …