Raketové prázdniny 7


Už siedmy ročník organizujeme športový kemp pre deti od 6-15 rokov, ktorý je zameraný hlavne na raketové športy: squash a bedminton, ale zahŕňa aj kondičnú prípravu a rôzne pohybové hry v kolektíve. Kemp je vhodný pre začiatočníkov ako aj pokročilých, ide nám hlavne o rozvoj pozitívneho vzťahu detí ku športu.

Je možné si vybrať z dvoch turnusov, preferovali by sme však, aby boli pokročilí hráči v prvom a začiatočníci v druhom turnuse, aby si vyrovnanejšie zahrali.

  1. 19.-23.8.2019
  2. 26.-30.8.2019

Cena: 60€ (členovia klubu 55€) zahŕňa:

  • Tréning od 9.00-15.00
  • Tréneri
  • Obedy na každý deň
  • Občerstvenie počas kempu
  • Tričko, ceny

Treba uhradiť do 30.6.2019 na účet klubu: IBAN: SK6675000000004007603910

Kemp prebehne pod vedením Kamily Bundalovej (bedmintonový tréner) a Patrície Ptáčkovej (kondičný tréner).

! Treba si priniesť obuv vhodnú na von, halovú obuv, pitie, športové oblečenie a vyplnenú prihlášku. Rakety môžeme požičať. Počas dní tréningu treba doraziť aspoň 8:50. !

Budeme sa na Vás tešiť!

Prihlasovanie: kamila.bundalova@gmail.com

PRIHLÁŠKA NA RAKETOVÉ PRÁZDNINY 7