Raketové prázdniny 9


Už deviaty ročník organizujeme športový kemp pre deti a mládež, ktorý je zameraný hlavne na raketové športy – hlavne bedminton, ale zahŕňa aj kondičnú prípravu a rôzne pohybové hry v kolektíve. Kemp je vhodný pre začiatočníkov ako aj pokročilých, ide nám hlavne o rozvoj pozitívneho vzťahu detí ku športu.

Je možné si vybrať z dvoch turnusov: prvý turnus je pre súťažných hráčov, druhý pre začiatočníkov – aby si vyrovnanejšie zahrali a mohli robiť jednotné cvičenia a zniesli podobnú záťaž.

  1. 9.-13.8.2021
  2. 16.-20.8.2021

Cena: 60€ (členovia klubu 55€) zahŕňa:

  • Tréning od 8.30-15.30
  • Tréneri
  • Obedy na každý deň
  • Občerstvenie počas kempu
  • Tričko, ceny
  • Košíky

Treba uhradiť do 30.6.2021 na účet klubu: IBAN: SK6675000000004007603910

Kemp prebehne pod vedením Kamily Bundalovej (bedmintonový tréner) a Patrície Ptáčkovej (kondičný tréner) + prídu pomôcť ďalší bedmintonoví tréneri kvôli intenzívnejšiemu tréningu.

! Treba si priniesť obuv vhodnú na von, halovú obuv, pitie, športové oblečenie. Rakety môžeme požičať. Počas dní tréningu treba doraziť aspoň 8:15. !

Budeme sa na Vás tešiť!

Info a prihlásenie: kamila.bundalova@gmail.com

Poprosíme Vás vyplniť aj elektronickú prihlášku:

https://docs.google.com/forms/d/1RyczsIj2Fk_uVNB9Xa94lhwBzBq87HnDMHIhXGMcjSA/edit?fbclid=IwAR3iKublwKP44aEsUg0Fl5Qv-19oWmwI-uLnUwdwtzSyqNx80kwJEsOyVbA