Tabuľky Júl- August 2018

I. LIGARalbovskýKrálovičLátal
Štvrtecký
Martinusík  
Ralbovskýxxx3:S1:33:0
KrálovičS:3xxxS:3S:3S:3
Látal3:13:Sxxx
Štvrtecký0:33:Sxxx
Martinusík3:Sxxx
II. LIGAKotvanDvorskýSvobodaKováčPiovár
Kotvanxxx3:0
Dvorskýxxx
Svoboda0:3xxx0:3
Kováč3:0xxx
Piovárxxx
III. LIGABartošíkPraženkaŠvitlerChyloPapulaLacho Kaltenbach
BartošíkxxxS:3
Praženka3:Sxxx3:0
Švitler3:S0:3xxx3:S
Chyloxxx
Papulaxxx
Lacho xxx
KaltenbachS:3xxx