Tlačivá, poplatky 2019/20

Informácie k poplatkom členov Športového klubu Barbar Skalica na sezónu 2018/19

BEDMINTON

! Členské do klubu na jeden rok – 12 € je povinné pre každého člena. Je nutné ho zaplatiť súčasne s platbou za 1. polrok.

Tréningy za jeden týždeň (2 možnosti):

 • súťažní hráči: 2 x 90 min. bedminton + 60 min. kondičný tréning – 208€/polrok
 • krúžok/začiatočníci : 1×90 min. bedminton – 84€/polrok
  obdobie tréningov polrok treba uhradiť do:
  2.9. – 31.1. 2020 1. polrok 30.9. 2019
  1.2. – 19.6. 2020 2. polrok 29.2. 2020
  v prípade potreby je po dohode možné platbu rozdeliť na dve polovice
 • ak má niekto zo začiatočníkov záujem chodiť na kondičný, môže prísť a zaplatiť € na mieste.

SQUASH

Členské do klubu na jeden rok – 12 € je povinné pre každého člena. Je nutné ho zaplatiť súčasne s platbou za 1. kvartál.

Tréningy za jeden týždeň:

 • 2 x 70minút squash
obdobie tréningov kvartál cena treba uhradiť do:
11.9. – 31.12. 2019 1. kvartál 80€ 30.9. 2019
1.1. – 30.3. 2020 2. kvartál 68 € 30.1. 2020
1.4. – 1.6. 2020 3. kvartál 68 € 30.4. 2020
 • Poplatky uskutočnite výhradne prevodom na účet ŠK Barbar. Pri prevode na účet vyplňte vždy nasledovné údaje:
  • IBAN: SK6675000000004007603910
  • poznámka: meno a priezvisko dieťaťa + kvartál/polrok
 • Kontakt: Kamila Bundalová, kamila.bundalova@gmail.com

Tlačivá na stiahnutie:
A)  Prihláška do klubu ŠK Barbar Skalica (vyplnia len noví záujemci o členstvo)