Tlačivá, poplatky 2017/18

Informácie k poplatkom členov Športového klubu Barbar Skalica na sezónu 2017/18

 • Členské do klubu na jeden rok – 12 € je povinné pre každého člena. Je nutné ho zaplatiť súčasne s platbou za 1. Kvartál (prvá platba 80€).
 • Každé tri mesiace – 68€
  obdobie tréningov kvartál cena treba uhradiť do:
  11.9. – 31.12. 2017 1. kvartál 80€ 30.9. 2017
  1.1. – 30.3. 2018 2. kvartál 68 € 30.1. 2018
  1.4. – 1.6. 2018 3. kvartál 68 € 30.4. 2018
 • V cene je zarátaný 2x tréning týždenne, prenájom haly, tréner, košíky / loptičky, squashové okuliare.
 • Upozornenie: cena nezahŕňa utorkový kondičný tréning.
 • Poplatky uskutočnite výhradne prevodom na účet ŠK Barbar. Pri prevode na účet vyplňte vždy nasledovné údaje:
  • IBAN: SK6675000000004007603910
  • poznámka: meno a priezvisko dieťaťa + kvartál 
 • Kontakt: Juraj Spáčil, 0911 229 409, spacil.juraj@gmail.com

Tlačivá na stiahnutie:
A)  Prihláška do klubu ŠK Barbar Skalica (vyplnia len noví záujemci o členstvo)