Tlačivá, poplatky 2018/19

Informácie k poplatkom členov Športového klubu Barbar Skalica na sezónu 2018/19

BEDMINTON

Členské do klubu na jeden rok – 12 € je povinné pre každého člena. Je nutné ho zaplatiť súčasne s platbou za 1. kvartál.

Tréningy za jeden týždeň:

 • 2 x 90minút bedminton + kondičný tréning – 125€/kvartál
 • 1 x 90minút bedminton + kondičný tréning – 76€/kvartál
 • 2 x 90minút bedminton – 100€/kvartál
 • 1 x 90 minút bedminton – 50€/kvartál
 • 1 x kondičný tréning – 26€/kvartál
  obdobie tréningov kvartál treba uhradiť do:
  4.9. – 31.12. 2018 1. kvartál 30.9. 2018
  1.1. – 30.3. 2019 2. kvartál 30.1. 2019
  1.4. – 1.6. 2019 3. kvartál 30.4. 2019

SQUASH

Členské do klubu na jeden rok – 12 € je povinné pre každého člena. Je nutné ho zaplatiť súčasne s platbou za 1. kvartál.

Tréningy za jeden týždeň:

 • 2 x 70minút squash
obdobie tréningov kvartál cena treba uhradiť do:
11.9. – 31.12. 2018 1. kvartál 80€ 30.9. 2018
1.1. – 30.3. 2019 2. kvartál 68 € 30.1. 2019
1.4. – 1.6. 2019 3. kvartál 68 € 30.4. 2019
 • Poplatky uskutočnite výhradne prevodom na účet ŠK Barbar. Pri prevode na účet vyplňte vždy nasledovné údaje:
  • IBAN: SK6675000000004007603910
  • poznámka: meno a priezvisko dieťaťa + kvartál 
 • Kontakt: Juraj Spáčil, 0911 229 409, spacil.juraj@gmail.com

Tlačivá na stiahnutie:
A)  Prihláška do klubu ŠK Barbar Skalica (vyplnia len noví záujemci o členstvo)