Pravidlá SBL

PREČO HRAŤ ?

• Odpadne Vám stereotypná hra so stálymi spoluhráčmi
• Spoznáte nových súperov
• Začnete sa rapídne zlepšovať
• Možno schudnete :o
• Môžete sa celý rok baviť a k tomu aj niečo vyhrať

KDE HRÁME:

Zápasy sa musia odohrať na bedmintonových kurtoch kurtoch v Športovom centre BARBAR v Skalici. Cena kurtu pre ligové zápasy – 5€ pre jedného hráča.

PRAVIDLÁ LIGY:

• Hráči budú nasadení do výkonostných skupín (líg): I. liga, II. liga, III. liga…
• Hráči sa môžu prihlásiť aj dodatočne, budú však začínať od najnižšej ligy
• Jeden kalendárny mesiac = jedno ligové kolo. Júl a august je spojený do jedného hracieho kola. Prvým hracím kolom je január, posledným december (11. kôl).
• Hráči z jednej ligy sú povinní odohrať v priebehu mesiaca vzájomné stretnutie na 2 víťazné sety do 21 podľa pravidiel SZBe. Nezabúdajte na prestávky: nepresahujúca 60 sekúnd počas každého setu, keď víťaziaca strana dosiahne 11 bodov, nepresahujúce 120 sekúnd medzi prvým a druhým setom a medzi druhým a tretím setom sú povolené vo všetkých zápasoch.
• Hrá sa s modrými loptami Yonex Mavis 350. Ak sa obidvaja hráči dohodnú na iných loptách, je možné odohrať zápas aj s nimi.
• Termíny si hráči dohadujú sami medzi sebou. Systém: horší hráč vyzýva lepšieho, podľa aktuálneho poradia v celkovom rebríčku. Rebríček je k dispozícií na recepcii a na http://barbarskalica.sk/rebricek-sbel/
• Výsledok stretnutia zapíšu hráči na nástenku (aj výsledky jednotlivých setov).
• Na konci mesiaca bude na základe výsledkov stanovené poradie v každej lige. Pri zhodnom počte bodov rozhoduje výsledok posledného vzájomného zápasu.
• Pri rovnosti bodov v rebríčku rozhodujú body nahraté v lige, pred bodmi nahratými na turnajoch.
• Po odohraní ligového kola sa víťazi líg a hráči na druhom mieste posunú o ligu vyššie. Poslední dvaja v II., III. IV… lige zostupujú o ligu nižšie (samozrejme neplatí pre najnižšiu ligu). Z I. ligy zostupujú dvaja hráči. Ak je v lige 5 hráčov, tretí v poradí zostáva v lige.
• Hrajte Fair play!

BODOVÉ OHODNOTENIE

Skóre odohraných zápasov a za ne pridelený počet bodov:

výhra 2 : 0  – 6 bodov
výhra 2 : 1  – 5 bodov
prehra 1 : 2  – 2 body
prehra 0 : 2  – 1 bod
výhra 2 : s  – 6 bodov  (s znamená skreč, čiže vzdanie zápasu)
prehra s : 2  – 0 bodov  (s znamená skreč, čiže vzdanie zápasu)
x – neodohratý zápas – obidvaja hráči 0 bodov

Neúčasť na dohodnutom zápase bude započítaná ako skreč – 2:s. Skrečovaný zápas sú hráči povinní do tabuľky zapísať sami alebo o ňom informovať správcu ligy. Všetky nevyplnené riadky budú považované za  neodohraté stretnutia preto, lebo sa na ňom hráči počas celého mesiaca nedohodli. Obidvom hráčom bude za toto stretnutie zapísané nula bodov – do ligového poradia i do celkového rebríčka.

K odohratým zápasom v lige sa pripočítajú body za ligu v ktorej hráč hrá. Bodové ohodnotenie líg je nasledujúce:

I. liga – 100 bodov
II. liga – 85 bodov
III. liga – 70 bodov
IV. liga – 55 bodov

DIVOKÁ KARTA

Účelom divokej karty je umožniť novým hráčom ligy rýchlejší postup do vyššej ligovej skupiny, každý mesiac môže byť udelených maximálne toľko divokých kariet, koľko je ligových skupín, a do každej skupiny jedna, z týchto sa vylosuje v ligovom kole maximálne  jedna. Jednému hráčovi je možné udeliť nasledujúcu DK najskôr za 6 mesiacov. Hráč, ktorý má záujem o divokú kartu to musí oznámiť na recepcii Športovej haly najneskôr 3 dni pred začiatkom nového ligového kola. Po získaní karty musí hráč odohrať v nasledujúcom ligovom kole všetky zápasy  v skupine, ak vyhrá všetky zápasy  v skupine do ktorej sa chce dostať, postupuje v nasledujúcom mesiaci do vyššej  ligovej skupiny, v opačnom prípade zostáva v poslednej ligovej skupine.

CELKOVÝ REBRÍČEK:

Na recepcii a na našich webových stránkach sa môžete každý mesiac oboznámiť s aktuálnym celkovým rebríčkom hráčov bedmintonovej ligy v Skalici.
Na konci kalendárneho roka budú prví traja hráči odmenení atraktívnymi cenami.
Do rebríčku sa započítavajú body, ktoré hráči získali v jednotlivých ligových kolách a body získané na bedmintonových turnajoch, poriadaných v našej Športovej hale.

CENY

1. miesto         spotreba  v hodnote 75 €

2. miesto         spotreba v hodnote 60 €

3. miesto         spotreba v hodnote 50 € 

V prípade nejasností v pravidlách ligy kontaktujte recepciu.