Pravidlá SSqL

PREČO HRAŤ ?

• Odpadne Vám stereotypná hra so stálymi spoluhráčmi
• Spoznáte nových súperov
• Začnete sa rapídne zlepšovať
• Možno schudnete :o)
• Môžete sa celý rok baviť a k tomu aj niečo vyhrať

KDE HRÁME:

Zápasy sa musia odohrať na squashových kurtoch v Športovom centre BARBAR v Skalici
Cena kurtu pre ligové zápasy – 5€ pre jedného hráča

PRAVIDLÁ LIGY:

• Hráči sú rozdelení po piatich až šiestich do skupín ( líg )
• Hráči sa môžu prihlásiť aj dodatočne, budú však začínať od najnižšej ligy
• Jeden kalendárny mesiac = jedno ligové kolo, výnimku tvorí júl august, ktoré tvoria pre potreby ligy iba jedno kolo
• Hráči z jednej ligy sú povinní zohrať v priebehu kola vzájomné stretnutie na 3 víťazné sety
• Hráme podľa pravidiel dvojhry schválených WSF – loptička s dvomi žltými bodkami, set do 11 bodov bez strát
• Termíny si hráči dohadujú sami medzi sebou. Systém: horší hráč vyzýva lepšieho, podľa aktuálneho poradia v celkovom rebríčku. Rebríček je k dispozícií na recepcii a na http://barbarskalica.sk/skalicka-liga-rebricek/
• Výsledok stretnutia zapíšu hráči na nástenku
• Na konci mesiaca bude na základe výsledkov stanovené poradie v každej lige. Pri zhodnom počte bodov rozhoduje výsledok posledného vzájomného zápasu.
• Po odohraní ligového kola sa prví dvaja hráči z ligy posunú do vyššej a poslední dvaja do nižšej  ligovej skupiny

Ak je v lige 6 (príp. väčší počet ako v ostatných ligách) hráčov , do celkového rebríčka sa započítavajú len 4 najlepšie výsledky. Poradie v ligovej tabuľke sa však počíta zo všetkých zápasov odohraných v danom ligovom kole.

CELKOVÝ REBRÍČEK:

Na recepcii a na našich webových stránkach sa môžete každý mesiac oboznámiť s aktuálnym celkovým rebríčkom hráčov squashovej ligy v Skalici.
Na konci kalendárneho roka budú prví traja hráči odmenení atraktívnymi cenami.
Do rebríčku sa započítavajú body, ktoré hráči získali v jednotlivých ligových kolách a body získané v squashových turnajoch, poriadaných v našej Športovej hale.

BODOVÉ OHODNOTENIE

Skóre odohraných zápasov a za ne pridelený počet bodov:

3 : 0  výhra   8 bodov
3 : 1  výhra   7 bodov
3 : 2  výhra   6 bodov

2 : 3  prehra  4 body
1 : 3  prehra  3 body
0 : 3  prehra  2 body
skreč = 0 bodov

Neúčasť na dohodnutom zápase bude započítaná ako skreč – 3:s. Skrečovaný zápas sú hráči povinní do tabuľky zapísať sami alebo o ňom informovať správcu ligy. Všetky nevyplnené riadky budú považované za  neodohraté stretnutia preto, lebo sa na ňom hráči počas celého mesiaca nedohodli. Obidvom hráčom bude za toto stretnutie zapísané nula bodov – do ligového poradia i do celkového rebríčka.

V každom kole získavajú hráči body za to, akú ligu hrajú:

1 liga   200 bodov
2 liga   190 bodov
3 liga   180 bodov
4 liga   170 bodov
5 liga   160 bodov
6 liga   150 bodov

CENY

1. miesto spotreba 75€

2. miesto spotreba 60€

3. miesto spotreba 50€

DIVOKÁ KARTA

Účelom divokej karty je umožniť novým hráčom ligy rýchlejší postup do vyššej ligovej skupiny, každý mesiac môže byť udelených maximálne toľko divokých kariet, koľko je ligových skupín, a do každej skupiny jedna, z týchto sa vylosuje v ligovom kole maximálne  jedna. Jednému hráčovi je možné udeliť nasledujúcu DK najskôr za 6 mesiacov. Hráč, ktorý má záujem o divokú kartu to musí oznámiť na recepcii Športovej haly najneskôr 3 dni pred začiatkom nového ligového kola. Po získaní karty musí hráč odohrať v nasledujúcom ligovom kole všetky zápasy  v skupine, ak vyhrá všetky zápasy  v skupine do ktorej sa chce dostať, postupuje v nasledujúcom mesiaci do vyššej  ligovej skupiny, v opačnom prípade zostáva v poslednej ligovej skupine. V prípade DK na konci ligového kola do vyššej skupiny postupujú 2 hráči + hráč DK, zostupujú 2 hráči. V nasledujúcom mesiaci  do vyššej skupiny postupujú 2 najlepší hráči a zo skupiny s hráčom DK a všetkých skupín pod ňou zostupujú 3 hráči (napr. hráč získal DK do III. ligy, vybojoval ju, nasledujúci mesiac postúpi do II. ligy a na konci mesiaca z II. III. IV. V….ligy zostúpia 3 hráči, aby sa vyrovnal počet v ligových skupinách).

TEŠÍME SA NA VÁS !