Zvýhodnené ponuky

KREDIT je produkt , poskytujúci výhody pravidelným návštevníkom Športového centra BARBAR. Najmenšia vložená čiastka je 200 €. Z tohto kreditu sa odpisujú čiastky za odohrané hodiny a požičovné. Karta je prenosná.
KREDITku obdržíte po uhradení a my Vám otvoríme elektronický účet s percentuálnym bonusom, podľa výšky vkladu.
Pri strate karty, žiadajte ihneď o jej zablokovanie na recepcii squashového centra.

  • vklad 200€ – bonus 10%
  • vklad 500€ – bonus 12%