Tabuľky Squash tour

Apríl & Máj 2024

Skupina ATarandaKováčLátalRalbovskýGulaMartinusíkRiškaDanihelPolákPraženka
Tarandaxxx
Kováčxxx
Látalxxx
Ralbovskýxxx
Gulaxxx
Martinusíkxxx
Riškaxxx
Danihelxxx
Polákxxx
Praženkaxxx