Tabuľky December 2018

I. LIGAJankovičDojčárAmbrúsChovanKoška
Jankovičxxx
Dojčárxxx2:02:02:0
Ambrús0:2xxx
Chovan0:2xxx
Koška0:2xxx
II. LIGAUrbánekBundalováHanzalíkJurášUrbanovský
Urbánekxxx2:02:12:0
Bundalová0:2xxx
Hanzalík1:2xxx
Jurášxxx
Urbanovský0:2xxx
III. LIGAJozefovičŠpírekTatarkaVepyČernek
Jozefovičxxx
Špírekxxx2:0
Tatarkaxxx2:1
Vepy0:21:2xxx
ČernekS:2S:2S:2xxx